News/Upcoming

Viloplats

I sommar visas verket ViloplatsButton town Arts skulpturpark i Karlstad. Utställningen öppnar 28 maj och pågår till 30 augusti.

Verket består av stenar i jesmonite, belyst med gobo-projektion föreställande lavar.

En bit längre bort i parken gömmer sig också en Lagning av en gammal och förmultnad stock. Även lagningen är gjord av jesmonite, med inslag av metall.

<  

 

 

 

Separatutställning på Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery, Cardellgatan 6, Stockholm

Utställningsperiod: 12/3 – 8/4 2022

Vernissage Lördag, 12/3 15:00 – 19:00

Okeanides är Anna Lidbergs tredje separatutställning på Cornelia Sojdelius Gallery. Liksom i de tidigare utställningarna presenterar Lidberg verk i flera olika medier, där video och objekt samverkar för att skapa en rumslig helhet. Existentiella teman som sårbarhet, utsatthet och längtan går som en röd tråd genom Lidbergs konstnärskap där hon strävar efter att skapa en sinnesstämning hos betraktaren, snarare än att berätta om den. Med Okeanides blir detta ännu starkare och tydligare.

Verket Viloplats består av en skulptur av en sten som belyses med en gobo-armatur vilket skapar en illusion av att självlysande lav växer på den. Det illusoriska i Viloplats visar hur Lidberg söker tilltal vilka förefaller vara realistiska och ändå obegripliga, som en jakt efter det magiska i det vardagliga eller det hotfulla i det vackra.

Okeanides är namnet på den 6-kanaliga videoinstallationen som är utställningens centrala verk. I den grekiska mytologin var de 3000 okeaniderna ett slags vattennymfer som besjälade vattendragen. Som ett stort kollektiv band de samman allt som hade med vatten att göra, vilket är utgångspunkten för Lidbergs verk. Havet, sjöarna och vattenpölarna är alla delar av samma system, ett system som är oändligt mycket större än oss- och samtidigt bräckligt. Det stora är en del av det lilla, lika mycket som tvärt om.

I utställningsrummets ena hörn står en skärm lutad, på vilken det projiceras en loopad film. Ibland visar den en lugnt krusad vattenyta som påminner om hur Gustaf Fjæstad målade de värmländska vattendragen vid förra sekelskiftet. Men den som följer verket genom dess 42 minuter kommer att märka hur ytan genomgår mängder av transformationer, där abstrakta mönster övergår i speglingar vilka avtecknar himlens förändringar. När lugnet bryts, aktiveras också de andra fem videoprojektionerna och lyser upp rummets samtliga väggar.

De sömlösa övergångarna i huvudskärmens flöde och synkroniseringen mellan projektionerna skvallrar om att Okeanides, precis som Viloplats, uppvisar en artificiellt framtagen natur. Här arbetar Anna Lidberg med datagenererade bilder där hon via en vattensimulator kan programmera och ändra flödet, vilken ger henne exakt kontroll över skeendet. I samklang med Jon Ekströms specialkomponerade musik talar Anna Lidbergs videoinstallation om naturens svåråtkomna storhet på ett vis som både handlar om oro och om längtan.

 

Invigning av ljusinstallationen Återsken

Invigning av ljusverket Återsken med release av ett specialskrivet soundtrack som guidar besökaren mellan verkets olika delar i Kulturhusparken.

 

Konstnären Anna Lidberg har samarbetat med musikern Jon Ekström (Dödsvarg) och det är hans nyskrivna musik som ackompanjerar verket. Spåren på skivan talar om vilken del av konstverket de samtalar med såsom “Vattenreflektioner över tallstammar”, “Vidare på vägen – från en lyktstolpe till en annan” och “Grottan”.

Det blir release i Kulturhusets foajé med ljud och ljuspromenad i parken bakom Kulturhuset vid skymning. Välkomna!

Program 30 september Kl 18.00-20.00 Invigning och release av Återsken i Haninge Kulturhuspark Kl 18.30 Presentation och samtal – Konstnären Anna Lidberg berättar om ljusverket Återsken och den nyskrivna musiken i samtal med Jon Ekström. Kl 19.00-20.00 Ljud- och ljuspromenad i Kulturhusparken vid skymning.Soundtracket kommer att finnas Spotify och heter “Återsken i Haninge Kulturhuspark” från den 30 september.

Ljusverket Återsken (2021) av Anna Lidberg ingår i projektet Ljuskonst på otrygga platser och uppfördes som en del av arbetet att omvandla skogspartiet och gångstråket bakom Kulturhuset till en ny park – Kulturhusparken.

Avesta Art / Verket

I sommar medverkar jag i Avesta Arts sommarutställning på Verket. Jag kommer visa två större, rumsliga installationer: Utsikter mot undergången och Okeanides. Här följer information från Verkets pressmeddelande, saxat härifrån:

“Den 15 maj öppnas portarna till Re: Avesta Art 2021.

I utställningen medverkar Aquanauts- Expeditionen till Siljansringen 1897, Tomas Colbengtson, Folkhemmets design, Pia Ingelse, Anna Lidberg, Håkan Medbo, Elisabeth Moritz.

Utställningen visas 15 maj – 12 september. Vernissage lördag den 15 maj kl 12-16. Utställningen kommer att visas i enlighet med då gällande restriktioner.

Utifrån prefixet re- i betydelse åter, tillbaka eller Re: som i ämnesraden i ett svarsmail eller regarding, angående ett visst ämne formar vi årets Avesta Art.  Ord som relation, reflektion, reaktion, repetition, tillbakablick, minne, återspegla, återkomma, återanvända har funnits i våra tankar, liksom materialen rostfritt, aluminium och plast, med utgångspunkt i de två utställningsdelar som visas igen. Årets nya medverkande konstnärer har i sin praktik utforskat dessa begrepp eller material, eller både och. Tillsammans utgör de Re: Avesta Art 2021, säger Charlotte Wells, curator.”

 

Offentlig gestaltning i Haninge Kulturhuspark

2019-2021 arbetar jag med en offentlig gestaltning i Haninge Kulturhuspark, bakom kulturhuset och biblioteket. Uppdraget är att producera en rumslig gestaltning med ljus och objekt för framförallt de mörka timmarna på dygnet. Kulturhusparken består av en fin gammal tallskog med kvarlämningar från tidigare bebyggelse och en kuperad, bergig terräng. Samtidigt som mitt konstverk växer fram restaureras parken med nya vägar och planteringar, bland annat.

Mitt verk består av vattenreflektioner på trädstammar och klippor, speglar som är infattade i fördjupningar i berget samt projektioner av lavar på vissa utvalda stenblock. Mer information kommer när uppdraget är slutfört.

 

Okeanides på Movements of change – Sjösala Dansbana

En version av mitt verk OKEANIDES kommer uppföras under endagsutställningen Movements of change på Sjösala Dansbana i Östra Ämtervik. Konstnären Anna Asplind driver projektet som också är starten på ett dansresidens. Läs mer om projektet här.

Mitt verk har namnet Ämtåns Återsken. Det består av vattenglitter-projektioner inuti en gammal silo på området.

Evenemanget sker den 5:e september och består av flera olika händelser och verk. Läs mer här

Tack mödrar det gjorde ni bra, i Deje

Min skulptur Tack mödrar det gjorde ni bra, är numera installerad permanent på Forsledsbron i Deje. Den är inköpt av Forshaga kommun och texten ramas in av det omgivande landskapet med Klarälven och skortenspiporna från det gamla bruket.

Sista bilden är lånad från Nwt.se, Fotograf Lisa Olaison

Gallery 1:10 – Water nymphs

Gallery 1:10 – Water nymphs, en permanent utställning i miniatyr i min utställningsplattform Gallery 1:10, är producerad för min sommarutställning i Vattentornet i Säffle och inköpt av Säffle kommun. Under hösten 2020 kommer verket att placeras i entrén i kommunhuset i Säffle. Utställningen i Gallery 1:10 knyter an till tematiken om vattennymfer som en besjälad del av naturen och ett sätt att föreställa sig människans förhållande till den i oroliga tider.

I miniatyrutställningen finns verk av Tilda Lovell, Anna Nordström, Idun Baltzersen och Anna Lidberg.

Tilda Lovell

Tilda Lovell

Anna Nordström

Anna Lidberg

Gallery 1:10s kontor med inspirationsmaterial (miniatyr av Anna Lidberg)

Idun Baltzersen

 

OKEANIDES i Vattentornet i Säffle

Vattentornet står som ett landmärke i centrala Säffle och påminner om något förflutet. Tidigare var det navet för Säfflebornas vattenförsörjning, numera visas platsspecifika konstgestaltningar i en unik lokal.

OKEANIDES
Med Anna Lidbergs installation OKEANIDES skapas en visualisering av vatten genom projektioner. Installationen består av en artificiell vattenyta med reflektioner av svepande moln och solljus som rör sig i intervaller till specialkomponerad musik av Jon Ekström.

Okeanider är i den grekiska mytologin en slags nymfer som besjälar naturens olika vattenelement. De sägs vara 3000 till antalet, ett kollektiv av individer som bildar vår världs vattenmassa. De blir i Anna Lidbergs installation en metafor för naturen som något större än oss själva, en betryggande närvaro. Vattnets dubbla natur, som livsnödvändigt och förgörande på samma gång, blir en reflektionsyta för oroliga tankar. Ett försök att acceptera något föränderligt och okänt.

Anna Lidberg är i huvudsak utbildad på Konstfack i Stockholm. I sina verk testar hon samhälleliga och kulturella strukturer, med fokus på makt, offentlighet och förhållandet mellan konst och publik. Lidberg arbetar främst med videoinstallationer, objekt, sociala projekt och offentliga gestaltningsuppdrag. Ett återkommande tema de senaste åren är hur vi människor gemensamt och individuellt ska kunna hantera oro för katastrofer. Oro för fascismens utbredning, klimatkatastrof, antibiotikaresistens eller en pandemi. I hennes installationer görs en ansats för att få betraktaren att känna sig sedd.

Anna Lidberg är också upphovsperson, curator och konstnär till Gallery 1:10, en galleriplattform i miniatyrformat dit andra konstnärer bjuds in att göra konstverk i liten skala. Med Gallery 1:10 vidgas konstscenen som i miniformatet kan visas i andra sammanhang, utanför de traditionella konstinstitutionerna.

 

VERNISSAGE 5 JUNI, kl 17-20

ÖPPETTIDER FÖR UTSTÄLLNINGEN:
6/6-14/6 lö-sö kl 13-15
25/6-19/9 to-lö kl 11-15 (guidad visning varje dag kl 13)
FRI ENTRÉ

Adressen är Skolgatan 13, Säffle.

 

OKEANIDES:
Anna Lidberg, konstnär, från Skoghall.
Jon Ekström, musiker, från Karlstad.

GALLERY 1:10:
Anna Lidberg
Anna Nordström
Idun Baltzersen
Tilda Lovell

 

RESTRIKTIONER:
På grund av de rådande omständigheterna kommer vi att begränsa antalet besökare till max 10 pers/tillfälle och påminna om att hålla avstånd. Observera att du inte ska besöka Vattentornet om du har symptom på luftvägsinfektion, såsom feber, hosta eller halsont. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att program kan komma att ställas in eller ändras.

KONSTNÄRLIG LEDARE:
Bodil Hedberg

ARRANGÖR:
Säffle kommun, Kulturförvaltningen