Fan, Anna. Vi var ju barn nyss?

Video installation, 2009
04.20 min


 

In the video “Damn it Anna. Were we not children just recently?” the siblings are trying to get back to the state they could have been in when they were children. In their nostalgic strive they outright fail. In the encounter between the two films the question if there was ever such a moment at all is raised. Isn’t the first film staged as well, and the situation an arranged one?

 

I videoverket “Fan, Anna. Vi var ju barn nyss?” försöker syskonen ta sig tillbaka till det tillstånd de kunde befinna sig i när de var barn. I sin nostalgiska strävan misslyckas de totalt. I mötet mellan de två filmerna väcks också frågan om huruvida ögonblicket någonsin funnits. Är inte även den första filmen iscensatt och ett konstruerat tillstånd?