“House Longing for The One Who Left II”


I “House Longing for The One Who Left I” får ett övergivet hus sjunga ut sin längtan efter den som en gång bodde i det. Huset tar på sig rollen av den som förlorat någon den älskar och visar detta genom The Supremes “My world is empty without you”.

Filmen är inspelad i Tranås och är en av flera i en serie med sjungande hus.

“From this old world
I try to hide my face
But from this loneliness
There’s no hiding place
Inside this cold and empty house I dwell
In darkness with memories
I know so well”