Utkast

Public commission for Kliniskt Träningscentrum, KTC. 2015.

 

Utkast_Drafts-AnnaLidberg-KTC

KTC-AnnaLidberg-Utkast

 

KTC-AnnaLidberg-UtkastUtkast är en stillbild av ett ögonblick där någon lyckats nå utanför sina utstakade gränser.  Jag tänker på den lilla figuren, fångad i kopiatorn, som ett resultat av sin omgivning. En person eller situation som blivit begränsad, upprepad och stillastående. Kanske bedömd utifrån förutfattade meningar eller fången i en bild av sig själv som hon egentligen inte är, eller vill vara. I den frysta situationen, monterad på KTCs vägg, bryter personen mot de strukturer hon förväntas förhålla sig till. Med sina pappersplan når hon bortom sin egen inramning. Planen i sin tur tilltar i storlek. Likt tankar och handlingar som tar spjärn, ges luft och tillåts bryta mot det förutbestämda.

Anna Lidberg