Ni är vågor

 

Interaktiv rörlig bild.

Gestaltningsuppdrag för Göteborgs stad/Kvibergsskolan

2019


Verket Ni är vågor visar ett utsnitt av en vattenyta från ett hav eller en sjö och är en digital 3d-simulation som går att påverka från en smart telefon. Vattenytan växlar mellan lugna solnedgångar, solglittrande vatten och hög sjö beroende på hur betraktarna väljer att interagera med verket. Om flera personer går ihop och samarbetar kan de åstadkomma större förändringar än vad den enskilda individen kan göra på egen hand. När vattnet glittrar riktigt mycket lyses den motsatta väggen i rummet upp av vad som ser ut som solreflexer.