Tack mödrar det gjorde ni bra

tackmodrardetgjordenibra

Tack mödrar det gjorde ni bra är ett hyllningsverk till en annan generations kvinnor och feminister. Ett uppmärksammande av att feministisk kamp har förts på flera vis, under lång tid, att den är ett arv att bära och ta tillvara på. Titeln, och orden i verkets utformning, är citerat ur Margareta Garpe och Suzanne Ostens text till Befrielsen är nära från 1974: “Och en dag ska barnen säga tack mödrar det gjorde ni bra.” Den dagen är här, det är dags att tacka dem och andra feminister för det de gjort för den gemensamma kampen.

Tack mödrar det gjorde ni bra producerades ursprungligen för festivalen Stockholm Music and Arts och visades på Skeppsholmen 1-4 augusti 2015.

Många tack till Brita Lindvall för hjälp med utformning och val av typsnittet Mrs Eaves (även det en hyllning, adresserad till Sarah Eaves från typgrafkollegan Zuzana Licko).

 

 

Tack mödrar det gjorde ni bra (Translation: Thank you mothers you did well) is a tribute to another generation of women and feminists. A pointer to how the feminist struggle have been fought in many ways, for a long time. That it is a legacy to bear and hold on to. The title, and the sculptural words, is quoted from Margaret Garpe and Suzanne Osten’s text to the song Befrielsen är nära from 1974: “And one day the children will say: Thank you mothers you did well” That day is here, it is time to thank them and other feminists for what they have done for the common fight.

Tack mödrar det gjorde ni bra was originally produced for the festival Stockholm Music and Arts, and appeared on Skeppsholmen August 1st to 4th 2015.

 

Many thanks to Brita Lindvall for helping out with design and choice of the font Mrs. Eaves (also a tribute, addressed to Sarah Eaves from her typographer colleague Zuzana Licko). 

tackmodrardetgjordenibra_MG_5913-2

 

 

Värmlands Museum Tack mödrar det gjorde ni bra

Utanför Värmlands museum i januari 2016, del av utställningen Bortom det bedrägligt säkra (14/11 2015 – 17/1 2016)
Outside of Värmlands museum, January 2016, as part of the exhibition Bortom det bedrägligt säkra (14/11 2015 – 17/1 2016)

 

Tack mödrar det gjorde ni bra

Utanför Värmlands museum i november 2015, del av utställningen Bortom det bedrägligt säkra (14/11 2015 – 17/1 2016)
Outside of Värmlands museum, November 2015, as part of the exhibition Bortom det bedrägligt säkra (14/11 2015 – 17/1 2016)

 

Tack mödrar det gjorde ni bra

Tack mödrar det gjorde ni bra
Tack mödrar det gjorde ni bra (miniatyrupplaga, miniature edition) 2016