Bortom det bedrägligt säkra

ortom det bedrägligt säkra

På Värmlands museum 14 nov 2015 – 16 jan 2016

Vilda Kvist, Anna Lidberg, Elin Magnusson och Tina Nykvist

Med ett finjusterat användande av dramatiska gester och naturromantik uppstår en dynamik och dialog mellan konstverken i utställningen “Bortom det bedrägligt säkra”. Vilda Kvist, Anna Lidberg, Elin Magnusson och Tina Nykvist flyttade sommaren 2013 sin arbetsplats till Kil och konstnärsvistelsen Station. I deras arbeten finns spår av den gemensamma vistelsen. Börjar du rota hittar du höga träd, en vit kalv, bortskriven kärlek och mörka vatten. Nu visar de en gemensam utställning på Värmlands museum, med verk som utan Värmland inte hade sett ut så här.

Mer information här.

 

English summary: Upcoming exhibition at Värmlands museum, nov 14 2015 –  jan 16 2016. With Vilda Kvist, Anna Lidberg, Elin Magnusson and Tina Nykvist.