Gallery 1:10 på Galleri Verkligheten, Umeå

“Ward Robe in Spare Oom” på Gallery 1:10.
Galleri Verkligheten, Umeå 1/3-22/3 2013

Utställningen “Ward Robe in Spare Oom” tar avstamp i ett missförstånd som uppstår i berättelsen om sagolandet Narnia (CS Lewis) när faunen Mr Tumnus möter människan Lucy som just anlänt till landet genom en garderob. Hon förklarar: “I came through the wardrobe in the spare room”. Mr Tumnus bjuder i sin tur med henne på te och, i ett försök att förstå, formulerar han hennes ursprung: “the far land of Spare Oom where the eternal summer reigns around the bright city of Ward Robe.”

Med utgångspunkt i detta poetiska missförstånd fokuserar och funderar den här utställningen kring öppningar mellan olika världar och verkligheter och synen på dem där i mellan. Utifrånperspektiv och försök att återberätta någons berättelse eller något som hänt blandas med undersökningar av verklighet, förskjutningar och språkliga experiment.

Medverkande:
Johanna Adebäck & Merve Ertufan
Johan Thurfjell
Tina Nykvist
Vilda Kvist

Ward Robe in Spare Oom visas i Gallery 1:10 som i sin tur visas på Galleri Verkligheten 1-22 mars 2013.

wardrobeinspareoom-annalidberg019-web3