Medverkan i Multipel 2016 på Galleri Ping-Pong

Jag medverkar med två verk, Tack mödrar det gjorde ni bra (i minatyrversion) samt The Copier 1:9, i Multipel.nu. De visar dem och de andra nya tillskotten i en utställning på Galleri Ping Pong i Malmö, 1-12/6 2016.

Tack mödrar det gjorde ni bra

Hämtat från multipel.nu: “Med fotografi, 3-dimensionella utskrifter, skulptur, objekt och film visas en otrolig bredd hos konstnärer och fotografer som är medlemmar i Mediaverkstaden Skåne. Ett flertal av de produktioner som görs i Skåne kan sägas ha någon del av sin produktion hos Mediaverkstaden allt från förproduktion till produktion och efterbearbetning och ibland hela processen. Ett smakprov av detta kan man under utställningsveckan beskåda när Mediaverkstaden gästar Galleri Ping-Pong.

För att mjuka upp kommunikationskanalerna inför sommaren bjuder dessutom Multipel.nu in till Multipel 2016 under utställningen. Multipel.nu är ett webbgalleri, en distributions- och marknadsföringskanal för konstmultiplar samt ett diskussionsforum för denna konstform. Multipel.nu samarbetar med en mängd kulturinstitutioner runt om i Skåne samt driver Konstautomaten.

Multipel.nu öppnade våren 2012 ett webbgalleri, ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera det spännande konstbegreppet multipel är inte helt lätt. Den definition vi utgått ifrån är att en multipel är ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original. Vid sidan om att vara baserad på webben också ett mobilt galleri som gästar olika konstinstitutioner och icke-traditionella konstarenor. Vi vill öppna nya vägar för innovativ exponering av konst i samhället och erbjuda ett utbud av originalkonst som är ekonomiskt överkomlig för en konstintresserad allmänhet.

Mediaverkstaden Skåne är en kollektivverkstad för digitala resurser i Malmö för fotografer, illustratörer, konstnärer, kulturtidskrifter och småförlag. Mediaverkstaden drivs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad.”

Öppettider:
Onsdag 1 juni kvällsvernissage: kl 18 till 21. Torsdag 2 juni till fredag 3 juni: kl 12 till 17. Lördag 4 juni till söndag 5 juni: kl 12 till 16. Tisdag 7 juni till fredag 10 juni: kl 12 till 17. Lördag 11 juni till söndag 12 juni: kl 12 till 16

Galleri Ping-Pong, Stora Nygatan 4 i Malmö

 

Tack mödrar det gjorde ni bra

thecopier 1:9