Reflect on you

reflectonyou-annalidberg-tinanykvist

Reflect on you.

Anna Lidberg & Tina Nykvist

24/4 – 17/5 2015

Galleri 54, Kastellgatan 7, Göteborg

 

“Vi lärde känna varandra på Konstfacks institution för konst 2007. Tina var nära sin masterexamen och Anna hade just påbörjat sin kandidatutbildning. Vi upptäckte att vi, trots våra märkbart skilda personligheter, delade en likartad nyfikenhet. Sedan dess har vi haft ett ständigt pågående samtal och upptäckt oändligt många gemensamma beröringspunkter. Som intresset för förhållandet mellan rummet och videon, för besökarens/betraktarens/åskådarens/medskaparens position, för illusionen som verktyg och för massor av tekniknörderi. I den här utställningen sätts våra verk i dialog med varandra samt speglar utförande, intresse och innehåll.”

Gemensamt för Lidbergs och Nykvists praktiker är ett specifikt intresse för hur konsten och konstnären kan närma sig en betraktare. På Galleri 54 visas arbeten där det först är den oförmodade, kroppsliga, upplevelsen som påverkar betraktaren och därefter leder den vidare till tankegångar kring verkens innehåll. I deras videoinstallationer har mötet en tidsaspekt, och betraktarens kropp blir del i det filmiska arbetsflödet eller det visuella uttrycket.