Cirkelstudien (The Circle Study)

cirkelstudien

I’m showing new work in a group show called Cirkelstudien (The Circle Study) at ABF-huset, Sveavägen, Stockholm. 29 Jan – 22 Feb. My work Och gnistorna från er får mig att brinna is a collaboration with my mother, Barbro Lindahl. The opening is between 5pm and 8pm on the 29th. Cirkelstudien is an initiative by ABF Stockholm, Konstfrämjandet and Konstfack. Facebookevent here.

Some info (in swedish) from ABFs web page:

Utställningen Cirkelstudien i ABF-huset är inspirerad av folkrörelsernas bildningsarbete där studiecirkeln har en central roll. De medverkande konstnärerna har studerat på masterprogrammet Konst i offentligheten på Konstfack. På olika sätt har de använt sig av ABF-husets historia och utvecklat verk i dialog med husets väggar och människor.

Medverkande konstnärer: Nicholas Bates, Fredrik Bjernelind, Harpa Dögg Kjartansdóttir, Cecilia Hultman, Joel Hurlburt, Anna Ihle, Vilda Kvist, Anna Lidberg, Emil Magnúsarson Borhammar, Agnes Mohlin, Gustaf Nygren, Johan Stenström och Kolbrún Ýr Einarsdóttir

Om Och gnistorna från er får mig att brinna:

Broderade citat på bonader, tillägnade för oss viktiga kollegor och vänner inom våra respektive yrkesområden.
För projektet har vi lyft fram och belyst det undanskymda Moa Martinsons rum i ABF-huset,  förändrat dess användningsområde samt märkt ut det med skylt.

Att ensligt sträva efter något är svårt. Att tillsammans arbeta för det en tror på stärker de egna försöken. Mina felsteg kan utesluta dina. Era modiga kliv kan bära oss framåt och era tankar kan hjälpa våra funderingar. När motivationen i konsten, i livet, i kampen, är svårfunnen kan en annans glöd vara källan till att hitta den igen. Och gnistorna från er får mig att brinna.