Separatutställning på Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery, Cardellgatan 6, Stockholm

Utställningsperiod: 12/3 – 8/4 2022

Vernissage Lördag, 12/3 15:00 – 19:00

Okeanides är Anna Lidbergs tredje separatutställning på Cornelia Sojdelius Gallery. Liksom i de tidigare utställningarna presenterar Lidberg verk i flera olika medier, där video och objekt samverkar för att skapa en rumslig helhet. Existentiella teman som sårbarhet, utsatthet och längtan går som en röd tråd genom Lidbergs konstnärskap där hon strävar efter att skapa en sinnesstämning hos betraktaren, snarare än att berätta om den. Med Okeanides blir detta ännu starkare och tydligare.

Verket Viloplats består av en skulptur av en sten som belyses med en gobo-armatur vilket skapar en illusion av att självlysande lav växer på den. Det illusoriska i Viloplats visar hur Lidberg söker tilltal vilka förefaller vara realistiska och ändå obegripliga, som en jakt efter det magiska i det vardagliga eller det hotfulla i det vackra.

Okeanides är namnet på den 6-kanaliga videoinstallationen som är utställningens centrala verk. I den grekiska mytologin var de 3000 okeaniderna ett slags vattennymfer som besjälade vattendragen. Som ett stort kollektiv band de samman allt som hade med vatten att göra, vilket är utgångspunkten för Lidbergs verk. Havet, sjöarna och vattenpölarna är alla delar av samma system, ett system som är oändligt mycket större än oss- och samtidigt bräckligt. Det stora är en del av det lilla, lika mycket som tvärt om.

I utställningsrummets ena hörn står en skärm lutad, på vilken det projiceras en loopad film. Ibland visar den en lugnt krusad vattenyta som påminner om hur Gustaf Fjæstad målade de värmländska vattendragen vid förra sekelskiftet. Men den som följer verket genom dess 42 minuter kommer att märka hur ytan genomgår mängder av transformationer, där abstrakta mönster övergår i speglingar vilka avtecknar himlens förändringar. När lugnet bryts, aktiveras också de andra fem videoprojektionerna och lyser upp rummets samtliga väggar.

De sömlösa övergångarna i huvudskärmens flöde och synkroniseringen mellan projektionerna skvallrar om att Okeanides, precis som Viloplats, uppvisar en artificiellt framtagen natur. Här arbetar Anna Lidberg med datagenererade bilder där hon via en vattensimulator kan programmera och ändra flödet, vilken ger henne exakt kontroll över skeendet. I samklang med Jon Ekströms specialkomponerade musik talar Anna Lidbergs videoinstallation om naturens svåråtkomna storhet på ett vis som både handlar om oro och om längtan.