Author Archive

10-årsjubileum på Cornelia Sojdelius Gallery

Jag deltar i Cornelia Sojdelius Gallerys 10-årsjublieums-utställning med mitt Gallery 1:10. Utställningen i Gallery 1:10 heter Mood board och till den har jag bjudit in fem konstnärer att visa konst i miniatyr:

Niklas Wallenborg, Lina Kruopyte, Cornelia Sojdelius, Catti Brandelius och Sara Forsström.

Utställningen visas 20:e januari – 16:e februari 2024. Öppettider: Onsdag – fredag 12:00-18:00, lördag 12:00-16:00. Cardellgatan 6, Stockholm. T-bana Östermalmstorg.


Soppa och samtal om Tack mödrar det gjorde ni bra

Inklippt från www.kvinnohistoriska.se:

“Att kvinnorna ges mindre plats i den breda historieskrivningen vet vi. Men visste du att det kan se lika illa ut om hundra år om vi inte gör något? Därför tar den stora satsningen “Du är historisk!” plats i Värmland hösten 2023, där kvinnohistoria samlas in, vecklas ut och synliggörs. Som en del av projektet bjuder vi in till olika föreläsningar som belyser vikten av att spara sin historia, samt hur vi kan närma oss och arbeta med arkivmaterial.

Hör konstnären Anna Lidberg när hon gästar Kulturhuset i Deje för att berätta om sitt verk Tack mödrar det gjorde ni bra, samt om hur hon arbetar med konst och idéer i sitt konstnärskap.

Tack mödrar det gjorde ni bra installerades sommaren 2020, på Forsledens bro över Klarälven. Innan dess hade verket visats på Stockholm Music & Arts, på Värmlands museum och på Alma Löv Museum. Verket är en hyllning till kvinnor i historien, som kämpat för sina och andras rättigheter.

Biblioteket bjuder på soppa under kvällen. Gratisbiljetter hämtas på Forshaga eller Deje bibliotek senast 9 oktober.

 Tisdag 17 oktober kl. 18.00, Kulturhuset & Bibliotek Deje
Läs mer om seminariet i kalendariet på Bibliotek Värmlands hemsida.

“Du är historisk!” är ett samarbete mellan Region Värmland, Föreningsarkivet i Värmland, Folkbiblioteken i Arvika och Forshaga samt Stockholms Kvinnohistoriska. Satsningen är en del av projektet “Biblioteket som demokratisk arena” och genomförs med stöd av Kulturrådet.” “

 


Viloplats

I sommar visas verket ViloplatsButton town Arts skulpturpark i Karlstad. Utställningen öppnar 28 maj och pågår till 30 augusti.

Verket består av stenar i jesmonite, belyst med gobo-projektion föreställande lavar.

En bit längre bort i parken gömmer sig också en Lagning av en gammal och förmultnad stock. Även lagningen är gjord av jesmonite, med inslag av metall.

<  

 

 

 


Separatutställning på Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery, Cardellgatan 6, Stockholm

Utställningsperiod: 12/3 – 8/4 2022

Vernissage Lördag, 12/3 15:00 – 19:00

Okeanides är Anna Lidbergs tredje separatutställning på Cornelia Sojdelius Gallery. Liksom i de tidigare utställningarna presenterar Lidberg verk i flera olika medier, där video och objekt samverkar för att skapa en rumslig helhet. Existentiella teman som sårbarhet, utsatthet och längtan går som en röd tråd genom Lidbergs konstnärskap där hon strävar efter att skapa en sinnesstämning hos betraktaren, snarare än att berätta om den. Med Okeanides blir detta ännu starkare och tydligare.

Verket Viloplats består av en skulptur av en sten som belyses med en gobo-armatur vilket skapar en illusion av att självlysande lav växer på den. Det illusoriska i Viloplats visar hur Lidberg söker tilltal vilka förefaller vara realistiska och ändå obegripliga, som en jakt efter det magiska i det vardagliga eller det hotfulla i det vackra.

Okeanides är namnet på den 6-kanaliga videoinstallationen som är utställningens centrala verk. I den grekiska mytologin var de 3000 okeaniderna ett slags vattennymfer som besjälade vattendragen. Som ett stort kollektiv band de samman allt som hade med vatten att göra, vilket är utgångspunkten för Lidbergs verk. Havet, sjöarna och vattenpölarna är alla delar av samma system, ett system som är oändligt mycket större än oss- och samtidigt bräckligt. Det stora är en del av det lilla, lika mycket som tvärt om.

I utställningsrummets ena hörn står en skärm lutad, på vilken det projiceras en loopad film. Ibland visar den en lugnt krusad vattenyta som påminner om hur Gustaf Fjæstad målade de värmländska vattendragen vid förra sekelskiftet. Men den som följer verket genom dess 42 minuter kommer att märka hur ytan genomgår mängder av transformationer, där abstrakta mönster övergår i speglingar vilka avtecknar himlens förändringar. När lugnet bryts, aktiveras också de andra fem videoprojektionerna och lyser upp rummets samtliga väggar.

De sömlösa övergångarna i huvudskärmens flöde och synkroniseringen mellan projektionerna skvallrar om att Okeanides, precis som Viloplats, uppvisar en artificiellt framtagen natur. Här arbetar Anna Lidberg med datagenererade bilder där hon via en vattensimulator kan programmera och ändra flödet, vilken ger henne exakt kontroll över skeendet. I samklang med Jon Ekströms specialkomponerade musik talar Anna Lidbergs videoinstallation om naturens svåråtkomna storhet på ett vis som både handlar om oro och om längtan.

 


Invigning av ljusinstallationen Återsken

Invigning av ljusverket Återsken med release av ett specialskrivet soundtrack som guidar besökaren mellan verkets olika delar i Kulturhusparken.

 

Konstnären Anna Lidberg har samarbetat med musikern Jon Ekström (Dödsvarg) och det är hans nyskrivna musik som ackompanjerar verket. Spåren på skivan talar om vilken del av konstverket de samtalar med såsom “Vattenreflektioner över tallstammar”, “Vidare på vägen – från en lyktstolpe till en annan” och “Grottan”.

Det blir release i Kulturhusets foajé med ljud och ljuspromenad i parken bakom Kulturhuset vid skymning. Välkomna!

Program 30 september Kl 18.00-20.00 Invigning och release av Återsken i Haninge Kulturhuspark Kl 18.30 Presentation och samtal – Konstnären Anna Lidberg berättar om ljusverket Återsken och den nyskrivna musiken i samtal med Jon Ekström. Kl 19.00-20.00 Ljud- och ljuspromenad i Kulturhusparken vid skymning.Soundtracket kommer att finnas Spotify och heter “Återsken i Haninge Kulturhuspark” från den 30 september.

Ljusverket Återsken (2021) av Anna Lidberg ingår i projektet Ljuskonst på otrygga platser och uppfördes som en del av arbetet att omvandla skogspartiet och gångstråket bakom Kulturhuset till en ny park – Kulturhusparken.


Avesta Art / Verket

I sommar medverkar jag i Avesta Arts sommarutställning på Verket. Jag kommer visa två större, rumsliga installationer: Utsikter mot undergången och Okeanides. Här följer information från Verkets pressmeddelande, saxat härifrån:

“Den 15 maj öppnas portarna till Re: Avesta Art 2021.

I utställningen medverkar Aquanauts- Expeditionen till Siljansringen 1897, Tomas Colbengtson, Folkhemmets design, Pia Ingelse, Anna Lidberg, Håkan Medbo, Elisabeth Moritz.

Utställningen visas 15 maj – 12 september. Vernissage lördag den 15 maj kl 12-16. Utställningen kommer att visas i enlighet med då gällande restriktioner.

Utifrån prefixet re- i betydelse åter, tillbaka eller Re: som i ämnesraden i ett svarsmail eller regarding, angående ett visst ämne formar vi årets Avesta Art.  Ord som relation, reflektion, reaktion, repetition, tillbakablick, minne, återspegla, återkomma, återanvända har funnits i våra tankar, liksom materialen rostfritt, aluminium och plast, med utgångspunkt i de två utställningsdelar som visas igen. Årets nya medverkande konstnärer har i sin praktik utforskat dessa begrepp eller material, eller både och. Tillsammans utgör de Re: Avesta Art 2021, säger Charlotte Wells, curator.”

 


Offentlig gestaltning i Haninge Kulturhuspark

2019-2021 arbetar jag med en offentlig gestaltning i Haninge Kulturhuspark, bakom kulturhuset och biblioteket. Uppdraget är att producera en rumslig gestaltning med ljus och objekt för framförallt de mörka timmarna på dygnet. Kulturhusparken består av en fin gammal tallskog med kvarlämningar från tidigare bebyggelse och en kuperad, bergig terräng. Samtidigt som mitt konstverk växer fram restaureras parken med nya vägar och planteringar, bland annat.

Mitt verk består av vattenreflektioner på trädstammar och klippor, speglar som är infattade i fördjupningar i berget samt projektioner av lavar på vissa utvalda stenblock. Mer information kommer när uppdraget är slutfört.

 


Okeanides på Movements of change – Sjösala Dansbana

En version av mitt verk OKEANIDES kommer uppföras under endagsutställningen Movements of change på Sjösala Dansbana i Östra Ämtervik. Konstnären Anna Asplind driver projektet som också är starten på ett dansresidens. Läs mer om projektet här.

Mitt verk har namnet Ämtåns Återsken. Det består av vattenglitter-projektioner inuti en gammal silo på området.

Evenemanget sker den 5:e september och består av flera olika händelser och verk. Läs mer här


Tack mödrar det gjorde ni bra, i Deje

Min skulptur Tack mödrar det gjorde ni bra, är numera installerad permanent på Forsledsbron i Deje. Den är inköpt av Forshaga kommun och texten ramas in av det omgivande landskapet med Klarälven och skortenspiporna från det gamla bruket.

Sista bilden är lånad från Nwt.se, Fotograf Lisa Olaison


Livespelning av Dödsvarg och Pelle Andersson med musiken från OKEANIDES


Gallery 1:10 – Water nymphs

Gallery 1:10 – Water nymphs, en permanent utställning i miniatyr i min utställningsplattform Gallery 1:10, är producerad för min sommarutställning i Vattentornet i Säffle och inköpt av Säffle kommun. Under hösten 2020 kommer verket att placeras i entrén i kommunhuset i Säffle. Utställningen i Gallery 1:10 knyter an till tematiken om vattennymfer som en besjälad del av naturen och ett sätt att föreställa sig människans förhållande till den i oroliga tider.

I miniatyrutställningen finns verk av Tilda Lovell, Anna Nordström, Idun Baltzersen och Anna Lidberg.

Tilda Lovell

Tilda Lovell

Anna Nordström

Anna Lidberg

Gallery 1:10s kontor med inspirationsmaterial (miniatyr av Anna Lidberg)

Idun Baltzersen

 


OKEANIDES i Vattentornet i Säffle

Vattentornet står som ett landmärke i centrala Säffle och påminner om något förflutet. Tidigare var det navet för Säfflebornas vattenförsörjning, numera visas platsspecifika konstgestaltningar i en unik lokal.

OKEANIDES
Med Anna Lidbergs installation OKEANIDES skapas en visualisering av vatten genom projektioner. Installationen består av en artificiell vattenyta med reflektioner av svepande moln och solljus som rör sig i intervaller till specialkomponerad musik av Jon Ekström.

Okeanider är i den grekiska mytologin en slags nymfer som besjälar naturens olika vattenelement. De sägs vara 3000 till antalet, ett kollektiv av individer som bildar vår världs vattenmassa. De blir i Anna Lidbergs installation en metafor för naturen som något större än oss själva, en betryggande närvaro. Vattnets dubbla natur, som livsnödvändigt och förgörande på samma gång, blir en reflektionsyta för oroliga tankar. Ett försök att acceptera något föränderligt och okänt.

Anna Lidberg är i huvudsak utbildad på Konstfack i Stockholm. I sina verk testar hon samhälleliga och kulturella strukturer, med fokus på makt, offentlighet och förhållandet mellan konst och publik. Lidberg arbetar främst med videoinstallationer, objekt, sociala projekt och offentliga gestaltningsuppdrag. Ett återkommande tema de senaste åren är hur vi människor gemensamt och individuellt ska kunna hantera oro för katastrofer. Oro för fascismens utbredning, klimatkatastrof, antibiotikaresistens eller en pandemi. I hennes installationer görs en ansats för att få betraktaren att känna sig sedd.

Anna Lidberg är också upphovsperson, curator och konstnär till Gallery 1:10, en galleriplattform i miniatyrformat dit andra konstnärer bjuds in att göra konstverk i liten skala. Med Gallery 1:10 vidgas konstscenen som i miniformatet kan visas i andra sammanhang, utanför de traditionella konstinstitutionerna.

 

VERNISSAGE 5 JUNI, kl 17-20

ÖPPETTIDER FÖR UTSTÄLLNINGEN:
6/6-14/6 lö-sö kl 13-15
25/6-19/9 to-lö kl 11-15 (guidad visning varje dag kl 13)
FRI ENTRÉ

Adressen är Skolgatan 13, Säffle.

 

OKEANIDES:
Anna Lidberg, konstnär, från Skoghall.
Jon Ekström, musiker, från Karlstad.

GALLERY 1:10:
Anna Lidberg
Anna Nordström
Idun Baltzersen
Tilda Lovell

 

RESTRIKTIONER:
På grund av de rådande omständigheterna kommer vi att begränsa antalet besökare till max 10 pers/tillfälle och påminna om att hålla avstånd. Observera att du inte ska besöka Vattentornet om du har symptom på luftvägsinfektion, såsom feber, hosta eller halsont. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att program kan komma att ställas in eller ändras.

KONSTNÄRLIG LEDARE:
Bodil Hedberg

ARRANGÖR:
Säffle kommun, Kulturförvaltningen


Vattentornet i Säffle

Mellan maj och september visar jag en separatutställning i Vattentornet i Säffle, som är en konsthall sedan några år tillbaka. Mer information kommer så småningom. Vernissage 16/5 På grund av rådande situation med Covid-19 så skjuts vernissagedatum fram. I nuläget planeras det till 5/6 2020.

(Bild på vattentornet lånad från wikipedia)

 


Gallery 1:10 i skyltfönster

I skyltfönstret på Konsolvägen 3 i Hökarängen visas en utställning i Gallery 1:10 mellan 22/11 och 15/12 2019 med medverkande konstnärer:

Tilda Lovell
Henrik Franklin
& Anna Karin Rasmusson

Utställningen visas 15:00-21:00 dagligen. Öppettiderna är cirkatider och kan komma att justeras. För att säkert se utställningen, gör upp ditt besök i förväg genom överenskommelse med Anna Lidberg på mail@annalidberg.com.


After work med Gallery 1:10

Gallery 1:10 vaknar efter några år i träda och bjuder in till After Work i sin hemmahamn Katteljén, i Hökarängen.

Under kvällen inviger vi en Gallery 1:10-utställning i skyltfönstret, som visas fram till 15:e december. Utställningen innehåller nya miniatyrversioner av verk av Tilda Lovell, Anna-Karin Rasmusson och Henrik Franklin.

Vi firar också startskottet för ett samarbete med Pontus Lindvall, som kliver in som assisterande intendent på Gallery 1:10, för att göra storverk i miniatyrskala. Hans närvaro märks genom att han flyttat in i sitt miniatyrkontor, vägg i vägg med konsthallschef Anna Lidberg.

Följ den här länken till Facebook för att se tid och plats.

Evenemanget genomförs med ekonomiskt stöd av Stockholms stad.


Fångar i rymden

Jag deltar med en av installationerna från Utsikter mot undergången, i en grupputställning på Norrköpings gamla fängelse. Utställningen är del av kulturprojektet Fångar i rymden med teater, konst, musik och samtal som pågår 7 september till 27 oktober.

Läs mer här


Alma Löv


Öppet hus i Katteljén

Öppet hus i ateljéföreningen Katteljén i Hökarängen, 17-19 3/5. Tillsammans med Ellen Ekman, My Palm, Anton Hemgren och Sofia Billebo.


Work in progress – Ni är vågor

Offentliga gestaltningen Ni är vågor, ett interaktivt videoverk för skolmiljö invigs hösten 2019.


Verkstad Konsthall

Utsikter mot undergången

Separatutställning på Verkstad Konsthall, Tunnbindaregatan 37, Norrköping
Vernissage 4/4, 17-19

Visas 4 april – 4 maj 2019
Öppet fredagar + lördagar kl 11-16, torsdagar 16-20
OBS: Påskveckan endast lördag 11-14


Det som inte går att laga

Grupputställning på Cornelia Sojdelius Gallery, Stockholm

Kajsa Breitholtz, Ossian Eckerman, Cecilia Hultman, Anna Lidberg, Anna Odell

Efter höstens renovering öppnar Cornelia Sojdelius Gallery den 2/2 vårsäsongen med grupputställningen
Det som inte går att laga. Sex konstnärer har svarat på temat utifrån sina praktiker. Cecilia Hultman, Anna Lidberg och Kajsa Breitholtz ställer sedan tidigare ut på galleriet och vi är glada att kunna presentera dem tillsammans med verk av Anna Odell och Ossian Eckerman.

Konstnärerna har tolkat Det som inte går att laga konceptuellt och/eller materiellt. I centrum för påståendet ligger en gnagande och tilltagande oro över att allt faktiskt inte kommer att ordna sig. Det som inte går att laga antyder en sorts otillräcklighet. Det kan gälla de stora frågorna, men om tidigare generationer här har blickat bakåt och undrat ”Hur k

unde det hända?” blickar vi nu in i en framtid utan tydlig riktning eller hopp. För en del av de utställda konstnärerna handlar detta om information. Samtidigt som vi i allt snabbare takt får reda på mer och mer har vi svårare att veta vad som faktiskt stämmer. För andra handlar Det som inte går att laga om tillit. Frågan om vem man kan lita på präglar inte bara de politiska frågorna, utan hela existensen. Tilliten till medmänniskorna. Tilliten till den du är i relation med. Tilliten till dina minnen. Tilliten till dig själv. Med en närmast besatt medvetenhet återvänder konstnärerna till bevisen; minnen, bilder och dokument särskådas och upprepas men ändå utan riktigt hopp om en försonande helhet.

Det är inte självklart att Det som inte går att laga måste läsas negativt. Idén om helheten, oavsett om det gäller nationen, jaget eller kärnfamiljen har sedan länge satts i gungning. För några konstnärer är just upplösningen, det sönderbrytande själva meningen. Där lagren av olika berättelser och anspråk visar sig i fragment, framstår det som inte går att laga som den sanna bilden. Och visionen om helande som auktoritär maktutövning.

Det som inte går att laga är en oroande utställning. Dels för att det irreparabla omöjliggör vår strävan efter harmoni. Dels för att vissa saker mår bäst av att inte sättas ihop igen.

Välkomna på vernissage lördagen den 2:e februari, klockan 16:00 – 19:00, då även duon Moonlet (Cornelia Sojdelius/Eric Gadd) spelar.

Utställningen pågår till den 1:a mars 2019.
Öppettider: onsdag – fredag 12:00 – 18:00, lördag – söndag 12:00 – 16:00.

Bildinfo: Anna Odell, collage, blandteknik, detalj.


Sci-fi is for real

41891544_2732126826812818_1522634123397562368_oI’m participating in Niklas Wallenborg’s fanzine Sci-fi is for real 13 – HYPERSLEEP. Release and group exhibition at Crum Heaven, Högbergsg. 38, Stockholm 21/9. Exhibition open most Saturdays 12:00-16:00 until 13/10.

In the fanzine: Lina Persson – Robert Stasinski -Timo Menke – Kira Carpelan – Debora Elgeholm – Daniel Svahn – Svante Larsson – Andreas Mangione – Marcus Ivarsson – Thomas Watkiss – Ragnar Persson – Helene Karlsson – Sara Falkstad – Björn Kjelltoft – Åsa Johansson – Vilda Kvist – Jakob Ojanen – Richard Krantz – Kristina Abelli Elander – Johanna Dahlberg – Patrick Kretschek – Anna Ridderstad – Jacquelyn Davis – Roger von Reybekiel – Åsa Elieson – Anna Lidberg – Erica Jacobson – Cecilia Germain – Niklas Wallenborg.

 

IMG_4703


Monument in Miniature

June 14 – June 30, 2018

OPENING: Thursday June 14 at 7:00pm
VIEWING HOURS: Saturday 2:00 – 5:00pm
Wednesday + Thursday 5:00 – 8:00pm

Featuring work by Pedro Kuperman, Fanny Allié, Jason Lujan, Scott Seaboldt, Henrik Franklin, Anna Lidberg, Beatrice Wolert, Julie Hair, Chad Oliver, Hidenori Ishii, Deanna Lee, Linda Griggs, Deborah Engel, Siri, Maria Hupfield, James Prez, Davi Leventhal, Anna Pillow and Julia Equi.

Monument in Miniature asks if it is possible to create something
monumental without consuming a monumental amount of energy and resources, and examines how we perceive the world and the realities around us.

ABC No Rio in Exile
519 Evergreen Avenue (bet. Cornelia + Putnam)
Brooklyn, NY 11221

Monument in Miniature is supported in part by the New York City Department of Cultural Affairs and the New York State Council on the Arts.

theciopier-mini

 


Biologiska museet

IMG_0980Biologiska museet öppnar tillfälligt för en dag av konst, musik, poesi och föreläsningar, arrangerat av Biologiska museets vänner.

Jag medverkar med verk från installationsserien Utsikter mot undergången.

6 maj 2018 kl 12.00 – 20.00

Biologiska museet, Stockholm

Hazeliusporten 2, 115 93 Stockholm, Sweden

Medverkande konstnärer och föreläsare:

Boel Recén, zoolog och museipedagog.
Åse Ahlstrand, museipedagog och representant för
Naturskyddsföreningens Natursnokarna.
Lars-Erik Larsson, f.d museichef för Biologiska museet.
Cecilia Klingspor, musiker och kompositör.
Love Kjellsson, musiker och kompositör.
Carl Johan Erikson, konstnär och fotograf.
Karin Willén, konstnär och arbetar med verk och verksamheter inom
stadsutveckling och politik.
Jesper Olsson, litteratur- och mediehistoriker.
Stefan Jarl, dokumentärfilmare, filmregissör, författare och debattör.
Marja-Leena Sillanpää, konstnär, poet och musiker.
Lars Siltberg, konstnär och fotograf.
Anastasia Ax, konstnär.
Anna Lidberg, konstnär.
Jon Ekström, musiker.

Välkomna!

Biologiska museets vänner
www.biologiskamuseetsvanner.se
info@biologiskamuseetsvanner.se
https://www.facebook.com/biologiskamuseetsvanner/

Foto: Mauro Tosarelli.